Objednávka knihy Žlutomodrá rally / Order of Yellow-blue Rally book

Objednávka knihy Žlutomodrá rally / Order of Yellow-blue Rally book

V knize naleznete 46 komentářů ke všem odjetým ročníkům Barumky, kompletní výsledky a řadu příběhů přímých účastníků historie soutěže.
The book contains 46 comments to all held years of Barum Rally, complete results and a row of stories of direct participants from the history of the competition